erb

Veľké Dravce
Veľké Dravce ležia 16 km od okresného mesta Lučenec vo východnej časti Lučenskej kotliny na strednom toku potoka Suchá. Nadmorská výška v strede obce je 192 m nad morom a v chotári 186 až 303 m n. m.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1246. V rokoch 1554 - 1593 bolo územie Veľkých Draviec pod tureckou nadvládou. K územiu Veľkých Draviec patrilo aj panstvo Dóra, Fülöp puszta a Záložná. Obec bola sídlom sokoliarov a obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a koní. Od 19. storočia sa tu ťaží čadič.

Medzi pamätihodnosti obce patrí rímskokatolícky barokový kostol sv. Gallusa zo začiatku 18.storočia, ktorý v roku 1908 rekonštruovali.

Medzi kultúrne dedičstvo našich predkov zapísaných v štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR patrí aj starobylý kaštieľ vo Veľkých Dravciach. Kaštieľ bol postavený v roku 1821 a jeho prvým majiteľom bol Horkovics Jozef a kaštieľ bol známy pod menom Horkovicsova kúria. Kaštieľ je prízemná stavba a je postavená je v klasicistickom štýle.

Na potoku Šťavica je vybudovaná akumulačná nádrž na závlahy poľných plodín, ale toho času je využívaná ako rybník s vodnou plochou cca. 24 ha, s objemom vody 377 tisíc kubických metrov. V letných mesiacoch je vodná plocha využívaná aj na rekreačné účely. Rybník taktiež slúži ako kaprový rybolovný revír.

Najznámejšou osobnosťou obce Veľké Dravce je divadelná, filmová a televízna herečka Květa Fialová, ktorá sa tu 1. septembra 1929 narodila.

Obec žije rušným kultúrnym životom:

Začiatkom mesiaca júl 2013 v obci Veľké Dravce sa realizovala séria kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pod názvom „Občan v Európe. Úspešný projekt pripravila Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia so sídlom vo Veľkom Krtíši, do ktorého boli zapojené družobné obce: Kardos (Maďarsko), Vardarac (Chorvátsko), Doroltu (Rumunsko) a Veľké Dravce (Slovensko).

Neďaleko obce sa vypína vrch Veľký Bučeň (453,3 m n. m.), ktorý je dominantou miestnej lokality a križujú sa tam viaceré turistické trasy.

V centre obce sa nachádzajú dve pohostinstvá a dva obchody s potravinami a rozličným tovarom.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Veľké Dravce