erb

Veľká Ves
Veľká Ves leží v severnej časti Lučenskej kotliny v doline ľavostranného prítoku potoka Kriváň v nadmorskej výške cca 220 m n. m. Obec je od Lučenca vzdialená 6,5 km a od Poltára 11 km.

K Veľkej Vsi patrí osada Konteska, ležiaca 1,5 km na sever od obce.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1332. V 14. storočí patrila Veľká Ves k najvýznamnejším obciam Divínskeho panstva. V roku 1540 daroval obec panovník fiľakovskému hradnému pánovi Blažejovi Mocsárymu, za boje proti Turkom. Do 17. storočia sa tu ťažila železná ruda. Po Rákócziho povstaní sa obec vyľudnila a v roku 1715 tu žili len štyri poddanské rodiny. V roku 1869 mala obec 530 obyvateľov. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, hrnčiarstvom i kolárskou výrobou. V roku 1910 mala obec 456 a v súčasnosti cca 450 obyvateľov.

V rokoch 1772 až 1777 bol postavený evanjelický barokovo-klasicistický kostol bez veže.

V roku 1802 sa stavba kostola dokončila pristavaním zvonice.

Nový rímskokatolícky kostol Svätej rodiny bol postavený v roku 2002.

Obec Veľká Ves žije rušným kultúrnym životom.

Veľká Ves je spojená s mestami Lučenec a Poltár vlakovou i autobusovou dopravou. V obci sa nachádza pohostinstvo i predajňa potravinového tovaru.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Veľká Ves