erb

Trenč
Obec Trenč leží v juhozápadnej časti Lučenskej kotliny na nive a terase Ipľa vo vzdialenosti 15 km od okresného mesta Lučenec a v nadmorskej výške 167 m n. m. Chotár obce je značne odlesnený, v severozápadnej časti porastený cerovými dúbravami a agáčinami.

Prvá zmenka o obci Trenč je z roku 1327 ako Theurinch. Ďalšie pomenovanie obce boli: Turinch, Alsoturynch, Felsuturynch (1368), Terreawchyn (1379), Trnčow (1808), Terinč (1920), maďarsky Törincs. Dnešný názov Trenč je od roku 1927.

Obec patrila rôznym šľachtickým rodom, tak ako ostatné okolité obce. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci. V roku 1828 mala 67 domov a 516 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Medzi kultúrne pamiatky obce patrí rímskokatolícky kostol z polovice 18. toročia, nový rímskokatolícky kostol, ktorý bol dokončený v roku 1921 a kaplnka sv. Jozefa z roku 1897.

K obci Trenč patrí osada Rároš v ktorej bol v minulosti postavený železný most cez rieku Ipeľ. V roku 1945 bol tento most zničený. Koncom roka 2011 bol cez rieku Ipeľ otvorený nový most (po 66-tich rokoch), spájajúci osadu Rároš s maďarskou obcou Ráros puszta.

Trenč žije rušným kultúrnym životom. Každoročne sa tu usporiada Deň Rómov a zároveň si pripomenú aj Deň obce.

Vo februári býva maškarný ples, potom stavanie mája, Deň detí, stretnutie s dôchodcami v rámci mesiaca úcty k starším a príchod Mikuláša. Každoročne obec usporiada aj výlety. V obci sa nachádza aj predajňa potravín. Pre jedinečné prírodné krásy, ktorým oplýva okolie obce i nový most cez rieku Ipeľ má Trenč veľký potenciál stať sa lákadlom pre turistov..

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Trenč