erb

Šiatorská Bukovinka
Obec Šiatorská Bukovinka leží pri štátnych hraniciach s Maďarskou republikou cca 29 km južne od Lučenca v strednej časti Cerovej vrchoviny v doline horného toku potoka Belina. Nadmorská výška v strede obce je 303 m nad morom. V prevažne zalesnenom chotári, ktorý sa rozprestiera na rozlohe 2 159 ha je nadmorská výška 231 – 725 m n. m.

V druhej polovici 18. storočia bola založená osada Šiatoroš. V roku 1866 tu Samuel Winter založil kameňolom, ktorý veľmi napomohol rozvoju osady. Ďalšou osadou, ktorá tvorí dnešnú obec je Bukovinka, založená v druhej polovici 19. storočia. V obci žili poľnohospodárske a drevorubačské rodiny.

Okolité osady: Malý mlyn bola založená v 18. storočí pri vodnom mlyne, osady Horný a Dolný Medveš na začiatku 19. storočia drevorubačmi. Osada Mačkaluk sa stala významnou v roku 1895, po založení baníckej osady, keď v miestnom kameňolome pracovalo cca 1 000 kamenárov. K rozvoju osád veľmi napomohlo vybudovanie železničnej trate Lučenec – Fiľakovo – Somosköujfalu, so zastávkou v Šiatoroši.

Po I. svetovej vojne v rámci pozemkovej reformy pôdu postupne skupovali obyvatelia Detvy, Hriňovej, Šoltýsky a Kokavy nad Rimavicou, ktorí sa tu usadili. Parceláciu pôdy v Šiatoroši podporovala pôžičkami pre kolonistov Banka Čsl. légií. V roku 1928 sa neďaleko otvorila podzemná baňa na kamenné uhlie.

29. januára 1959 sa osady Šiatoroš a Bukovinka spojili a založili samostatnú obec Šiatorská Bukovinka.

V katastri obce sa nachádza Národná prírodná rezervácia Šomoška. Rezervácia má rozlohu 7,9 ha. Vrch na hranici s Maďarskom odkrýva unikátny geologický útvar , tzv. „Kamenný vodopád“ . Vodopád je vysoký 9 m a nad ním stojí zrúcanina stredovekého hradu Šomoška, ktorý patrí medzi najväčšie lákadlá pre turistov. Z obce sem vedie náučný turistický chodník s názvom Šomoška.

Približne 2 km východne od obce sa nachádza kameňolom Mačkaluk a vedie k nemu „Náučný chodník Mačacia“.

Obec má vlakovú i autobusovú zastávku, nachádza sa tu predajňa potravinárskeho tovaru i pohostinstvo. V obci blízkosti hradu Šomoška sa turisti môžu občerstviť v „Reštaurácii na Terase“ a pred hraničným prechodom reštaurácii „Malý Mlyn“.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Šiatorská Bukovinka