erb

Ratka
Obec Ratka leží v nadmorskej výške 222 m, 17 km južne od Lučenca a 12 km od hranice s Maďarskou republikou, pričom je vzdialená 3 km od Fiľakova a medzinárodnej cestnej komunikácie Lučenec-Šalgotarián. Rozprestiera sa na rozlohe 12,6 km². Táto geografická poloha je pre obec veľmi výhodná pre cezhraničnú spoluprácu a pre vzájomný sociálno-ekonomický rozvoj.

Obec oficiálne vznikla v roku 1955 spojením osád Veľká Ratka, Malá Ratka, Šikov, Červiď a Horná Bába. Prvé štyri osady vznikli v roku 1929 a ich pôvodní obyvatelia prišli z Detvy, Hriňovej a Málinca. Horná Bába bola súčasťou Trebeľoviec. V roku 1930 sa v osade Veľká Ratka vybudovala „Ľudová škola“, ktorá však fungovala len v provizórnych priestoroch. V nej sa učili žiaci od 6 -11 rokov. Po 25 rokoch sa osady odtrhli sa od Čakanoviec a spojili sa do novej obce, ktorá dostala názov Ratka. Tento názov sa datuje už do čias tureckých nájazdov, keď tureckého hodnostára pochovali, podľa tureckej mytológie, do „piateho neba „ – Ratka.

V okolí Ratky sa nachádza lom, v ktorom sa ťažba začala už v roku 1886 a ťažba sa zastavila v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. V roku 1999 sa začala výstavba výstavba Poľovníckej chaty a Zahusťovacej trafostanice na Malej Ratke.

Málo urbanizované prostredie, atraktívna príroda, geografická poloha a rýchlo sa rozvíjajúca obec žijúca kultúrnym a spoločenským životom priťahuje mladé rodiny, ktoré sa sťahujú do rozrastajúcej sa obce. Aj koníky priťahujú do obce množstvo turistov. Občania obce chovajú koníky ale aj iné domáce zvieratká. Deti z miest radi chodia do Ratky pozerať zvieratká, nachovať ich, ako aj zajazdiť si na koníkoch. Pre priaznivcov jazdenia sú v Ratke pripravené aj možnosti vyžitia sa na športových koníkoch.

Každoročne od roku 2006, vždy v prvú júnovú sobotu, sa koná spoločenská akcia „Stretnutie Slovákov“. Akcia je sprevádzaná bohatým kultúrnym programom, varením rôznych špecialít, ktorými sa prezentujú okolité obce.

V obci sa nachádza penzión a komunitné sociálne centrum. V roku 2011 sa tu vybudovalo golfové ihrisko, ktoré je zatiaľ jediným golfovým ihriskom v Novohrade.

Neďaleko obce sa nachádza rybník navštevovaný turistami, ku ktorému je vybudovaná nová prístupová cesta. O rybník sa starajú miestny občania a umelo nasadzujú do neho kaprovité ryby.

V obci sa nachádza predajňa potravín i pohostinstvo. Každý turista, ktorý Ratku navštívi, strávi tu príjemné chvíle oddychu a odnesie si nezabudnuteľné zážitky.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Ratka