erb

Rapovce
Obec Rapovce leží 6 km južne od Lučenca na rozhraní Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny v nadmorskej výške 174 m.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1299. Obec patrila viacerým rodom. V rokoch 1554 – 1593 ju okupovali Turci. V máji roku 1595 Turci obec prepadli, vypálili a ostal iba starý mlyn a dva domy. Obec bola obnovená v 17. Storočí. Koncom 17. mala vodný mlyn, právo vyberania mýta. Obyvatelia sa zoberali poľnohospodárstvom. V roku 1828 mala obec 57 domov a 496 obyvateľov. Začiatkom 19. storočia dal zemepán Rapoviec postaviť kúriu (neskôr zvanú ako „Zelený kaštieľ“). Pri kúrii bol anglický park. V roku 1821 bol vybudovaný aj nový mlyn.

V roku 1897 začala železničná premávka miestnej dráhy Novohradskej župy, Aszód – Bal. Ďarmoty – Rapovce - Lučenec. Od druhej polovice 19. storočia boli v chotári mikroregiónu Velické jazerá hnedouhoľné bane Rapovsko-Romháňskej spoločnosti so sídlom v Lučenci. Uhlie sa dovážalo úzkokoľajkou na železničnú stanicu Rapovce. V súčasnosti v Rapovciach svorne spolunažíva cca 1000 obyvateľov slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti.

Flóra i fauna Poiplia je vo svojej kráse charakteristická nezameniteľnou jedinečnosťou.

V obci sa nachádza predajňa potravín, dve pohostinstvá, pošta, predajňa nepotravinárskeho tovaru, zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel, ambulancia praktického lekára pre dospelých, autobusová i vlaková zastávka. Od roku 2012 je v prevádzke termálny park „Novolandia“ so slanou morskou vodou s kapacitou pre 300 návštevníkov. Teplota v bazéne dosahuje 34 stupňov.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Rapovce