erb

Radzovce
Radzovce ležia uprostred Cerovej vrchoviny na brehu potoka Belina v nadmorskej výške 222 m nad morom. Nadmorská výška v prevažne odlesnenom chotári, ktorý je pahorkatinového rázu, je 216 až 584 m nad morom. Obec je vzdialená od okresného mesta Lučenec 23 km a je ním spojená vlakovou i autobusovou dopravou.

Dnešné územie Radzoviec bolo už osídlené v staroveku, čo potvrdzujú aj archeologické vykopávky zo staršej i mladšej doby bronzovej i doby železnej. Je tu odkrytá mohyla veľmoža z mladšej doby bronzovej i slovanské sídlisko z 11. – 12. storočia. Z predmetov pochádzajúcich z doby bronzovej, ktoré sa našli pri archeologických vykopávkach na Monose (bývalá osada, ktorá zanikla v polovici 16. storočia za čias tureckých vojen), je v súčasnosti sprístupnená výstava pod názvom „Radzovce – Osada ľudu popolnicových polí“.

Prvá písomná zmienka o Radzovciach je z roku 1246. V 14. Až 16. storočí bol vlastníkom Radzoviec rod Ragyóczyovcov, ktorí v 17. storočí vymrel. V období ovládnutia Uhorska Turkami sa spomínajú dve obce: Kostolné Raďovce (Egyházasragyolcz), (Kaplnkové Raďovce) (Kápolnásragyolcz). V časoch protitureckých oslobodzovacích vojen Kostolné Raďovce zanikli. V druhej polovici 19. storočia v okolitých horách sa začala ťažba kameňa a otvorili sa kameňolomy, ktoré poskytli pracovnú príležitosť obyvateľom obce. Počet obyvateľstva zvýšil. Obyvatelia obce sa už neživili len poľnohospodárskou výrobou, ale nachádzali obživu ako furmani - vozili drevo z okolitých lesov a kameň z kameňolomov. Obec sa stala miestom obvodného notariátu. Na prelome 19. a 20. storočia tu žilo cca 1000 obyvateľov. V roku 1928 Pál Krúdy otvoril Ragyolc – Csákányháza a.s. Baňu na kamenné uhlie. V rokoch 1918 – 1938 bolo úradné pomenovanie obce Raďovce (Ragyolc). Od roku 1948 nesie úradný názov Radzovce.

Krásne okolie obce ponúka vynikajúce možnosti na šport, turistiku a oddych. Známe je obľúbené rekreačné stredisko v Obručnej, kde môžu hostia oddychovať v lete aj v zime. Turistické cesty vedú, medzi inými, na Pohanský hrad a cez kameňolom Mačacia na hrad Šomoška.

Z kultúrnych pamiatok obce treba spomenúť rímskokatolícky kostol Blahoslavenej Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 1913, kaštieľ Rády kde sa nachádza obecný úrad a kaštieľ Vecsey, v ktorom je sídlo materskej školy. Okolo kaštieľa Vecsey sa rozprestiera park, ako výsledok zrekonštruovaných verejných priestranstiev, kde sú osadené z dreva vyrezávané náhrobné stĺpy, ktoré boli vyhotovené počas letných táborov v Obručnej.

Obyvatelia Radzoviec sa snažia skrášľovať svoju obec.

Radzovce žijú rušným kultúrnym životom. O tradovaní miestnych zvyklostí – spev a tanec – sa stará folklórny súbor Nógrád a ženský spevokol Jázmin.

Každoročne sa usporadúvajú kultúrne podujatia: Fašiangy, Ženská zábava, Stavanie mája, Deň detí, Poipeľský umelecký festival, Guľášový festival, Medzinárodný novohradský folklórny festival, Jesenné kultúrne dni, divadelné predstavenia,...

Obec Radzovce má družobné obce v Maďarsku - Varsány a Karancslapujtő, a v Poľskej republike – Sedziejowice.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Radzovce