erb

Píla
Obec sa nachádza v severozápadnej časti okresu Lučenec, na hranici s okresom Detva. Leží vo východnej časti pohoria Javorie v úzkej doline pod vrchom Javor v nadmorskej výške od 310 až do 800 metrov. Obcou preteká Pilňanský potok, ktorý je pravostranným prítokom Krivánskeho potoka.

Obec sa nachádza v severozápadnej časti okresu Lučenec, na hranici s okresom Detva. Leží vo východnej časti pohoria Javorie v úzkej doline pod vrchom Javor v nadmorskej výške od 310 až do 800 metrov. Obcou preteká Pilňanský potok, ktorý je pravostranným prítokom Krivánskeho potoka.

Prvá zmienka o obci je z roku 1456 ako Fyryz. Názvy obce sa postupne menili ako Fyréz, Pilaffiríz, Fúrész a po 18. storočí Píla, Píla pod Javorom a od roku 1968 ako Píla.

Pôvodnú osadu založili drevorubači, nakoľko okolité lesy poskytovali dostatok dreva na spracovanie. Ako nástroj na pílenie dreva používali dvojručné píly tzv. bruchatky, neskôr sa používali aj vodné píly poháňané kolesami na vodu.

V roku 1742 celú pôvodnú obec zničila veľká povodeň a tí ktorí prežili založili novú osadu, ktorá sa postupne rozrástla na dedinu. Obec vždy patrila do Divínskeho panstva grófskej rodiny Zichyovcov. Obyvateľstvo sa väčšinou živilo málo výnosným poľnohospodárstvom a chovom oviec a dobytka. V 60-70 rokoch 20. storočia žilo v obci a lazníckych usadlostiach cca 700 obyvateľov. V dnešnej dobe je to už len okolo 280, nakoľko tlak kolektivizácie pôdy a stavebná uzávera vyhnali mladých ľudí do okolitých obcí , najmä do susednej Mýtnej, kde vyrástla tzv. Pilňanská štvrť. Laznícke usadlosti dnes slúžia ako chalupy pre ľudí najmä z Bratislavy, B. Bystrici, Šurian a dokonca máme aj jedného Ukrajinca.

V katastri obce sa nachádza chránená krajinná oblasť v ktorej rastie prísne chránená rastlina Perovník pštrosí.

Medzi pamätihodnosti obce patrí najmä stále funkčná miestna zvonica postavená v roku 1750 a liaty zvon z roku 1811, ďalej budova evanjelickej školy z roku 1863 a tiež vyše 100 ročná vŕba v strede obce.

OSOBNOSTI

Dr. Jozef Paučo

Novinár, publicista a politik Dr. Jozef Paučo, sa narodil 26.2.1914 v osade u Gúrov. Vyštudoval filozofickú fakultu v Bratislave a pracoval ako novinár. V apríli 1945 musel opustiť republiku a usadil sa v USA, kde organizoval Slovenskú národnú radu v zahraničí a bol jej generálnym tajomníkom. Neskôr bol tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike. Umrel v roku 1974. V marci 1994 sa v obci uskutočnil slávnostný seminár na počesť 80. výročia jeho narodenia, ktorý organizovala Matica slovenská a stredisko zahraničných Slovákov.

V obci sa nachádza predajňa potravín „Javor“ a vedľa nej pohostinstvo „Ľubica“. Píla žije rušným kultúrnym životom. Každoročne sa tu poriada ples, oslavy MDŽ, stavanie mája, Vatra na počesť oslobodenia, váľanie mája a Deň detí, Petropavlovské dni ( Pilňanská hostina ), Deň úcty k starším, Mikuláš, Silvester. Športovými podujatiami, ktoré už majú tradíciu sú: nohejbalový turnaj – Memoriál Dušana Sihelského a stolnotenisový turnaj – Pohár starostu obce.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Píla