erb

Mučín
Obec Mučín leží 12 km južne od Lučenca, v západnej časti Cerovej vrchoviny, v doline Mučínskeho potoka. Jej nadmorská výška 197 m n.m, v chotári 185 – 370 m n.m. Katastrálna výmera obce činí 1177 ha. K obci patria osady Telka a Podvrch.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1246. Od 13. do 16. storočia bola poddanskou obcou Fiľakovského hradu. Do roku 1481 patril Mučín ako feudálne vlastníctvo rodine Sághy. Dobový kronikár obce pri svojom písaní do obecnej kroniky zaznamenal povesť: „Čo sa týka mena obce, spomína sa tá skutočnosť, že v XV. storočí tu mučili na veľkom drevenom kolese ľudí a z toho dostala obec meno Mučín“. Po tureckej okupácií v rokoch 1544 – 1593 bola obec zničená a až do polovice 18. storočia ostala opustená.

V roku 1870 bol v obci zriadený liehovar a drožiareň, ktoré zanikli v roku 1920. V roku 1919 bolo v obci 87 domov, v ktorých bývalo 509 obyvateľov.

Najvýznamnejšou pamätihodnosťou je obecné múzeum, ktoré je zriadené v obdĺžnikovej budove postavenej v 19. storočí v renesančnom štýle so stĺpmi.

Obec Mučín sa môže pochváliť aj prírodnými krásami. V obci a jeho okolí je prekrásna flóra i fauna. Je tu hubársky raj. V chotári obce hniezdia vzácne čierne bociany.

Eróziou vody vznikli tzv. „ Mučínske járky “. Miestami majú kolmé steny vysoké niekoľko metrov / max. 7 m /. Na stenách vidieť vrstvy uložených sedimentov. Dajú sa tu nájsť odtlačky pravekých rastlín, ulít ako aj rybie zuby.

Mučínska jaskyňa - je psedokrasová jaskyňa s dĺžkou 12 m. Šírka tejto jaskyne 2,5 m. Nachádza sa v „Šiestej jame„ v lokalite „Široké rozvetvenie„. Jaskyňa je sprístupnená verejnosti. Vedie ku nej náučný turistický chodník, ktorý sa napája na turistický chodník vedúci do obce Ipolytarnóc / MR /, kde sa nachádza známa prírodná rezervácia pravekých pozostatkov.

Bezprostredne pri náučnom turistickom chodníku vedúcom k Mučínskej jaskyni sa nachádza tzv. „Mučínska bučina“ s 200-ročnými bukmi.

Mučín žije aj rušným kultúrnym životom. Koncom mája sa koná Deň obce, ktorý je spojený s váľaním mája, Dňom detí a súťažou dobrovoľných hasičských zborov. Akcie sa zúčastňujú aj družobné obce z MR. V auguste býva pivný festival a v decembri vianočné trhy. V obci sa nachádzajú dva obchody s potravinami i dva hostince, kde sa môžu okoloidúci turisti osviežiť.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Mučín