erb

Málinec
Obec Málinec leží v južnej časti Slovenského Rudohoria na hornom toku rieky Ipeľ v nadmorskej výške 290 m n. m. Od Poltára je vzdialená 13 km a od Lučenca 26 km.

Celou obcou preteká rieka Ipeľ. Jeho horný tok tečie prudkým prúdom a prechádza častými kaskádami.

Vodnatosť Ipľa sa využila na stavbu vodárenskej nádrže na pitnú vodu. Práca na stavbe vodárenskej nádrže trvala od apríla 1986 do januára 1994. V dôsledku tejto výstavby úplne zanikla osada Hámor, nachádzajúca sa priamo v zátope nádrže, ako i okolité usadlosti Hrozinovo, Chmelná, Šťavica. Výška hrádze je 53 m a celkový objem nádrže je 26 620 mil. metrov kubických.

Málinec bol pravdepodobne založený v 14. storočí, hoci prvý písomný doklad z tohto územia je z roku 1212. V rokoch 1554 – 1593 obec okupovali Turci. Od roku 1598 patrila menšia časť obce Devínskemu, väčšia Šalgovskému panstvu a rozličným zemanom. Prevládal tu chov oviec, výroba syrov, spracovanie dreva a domáca výroba súkna.

Od druhej polovici 19. storočia sa v Málinci i v okolí obce stavali sklárne. Okrem sklární pracovali v Málinci dve parné píly a dve desiatky vodných píl. Obyvatelia sa mohli zamestnať v povrchových železorudných baniach či v kameňolome.

Pre návštevníkov obce a turistov je užitočnou informáciou, že v Málinci sa nachádza Evanjelický kostol, katolícky kostol, pošta, zdravotné stredisko, lekáreň, predajne potravín i priemyselného tovaru, pohostinstvá, muštáreň ovocia, obecné múzeum, knižnica, športový areál, fittnes centrum, lyžiarsky vlek i práčovňa.

Na námestí sa nachádza povestná trafika a pamätník padlým v II. svetovej vojne.

Medzi pamätihodnosti Málinca patrí liatinový kríž na betónovom podstavci v k. ú. Málinec, časť Hámor. Bol postavený v roku 1944 a bol preložený zo zaplavenej dedinky Hámor VN Málinec.

Medzi zaujímavosti Málinca patrí aj stromoradie u nás vzácnych stromov maklur oranžových, ktoré sú pozostatkom zakladateľov bývalých sklární. Ich domovom je juh severnej Ameriky. Na Slovensku sa vyskytujú len v Málinci a v Šuranoch. Stromy boli vyhlásené za chránené v roku 1990.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Málinec