erb

Lupoč
Lupoč leží na severozápadnom okraji Lučenskej kotliny v doline Polichnianskeho potoka. Prvé zmienky o obci sú v cirkevných kronikách z rokov 1333 a 1374 ale prvá doložená písomná zmienka o osade Lwpoch je z roku 1499. Pôvodní obyvatelia sa živili lúpaním kôry zo stromov v bukových lesoch a od tohto remesla je odvodený aj názov obce. Už v roku 1828 mala Lupoč 286 obyvateľov.

Dominantou obce je murovaná zvonica s tromi zvonmi zrekonštruovaná v roku 2010. Vynovenú autobusovú zastávku zdobí drevená plastika lúpača kôry, ktorej autorom je rezbár Dušan Šarkan.

Okolie obce lemuje prekrásna príroda. V jej chotári sa nachádzajú jaskyne Lupočská nora, Voňačka a Petruska. V roku 2010 tu bola zrekonštruovaná liečivá studnička zvaná Srncovka.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Lupoč