erb

Halič
Obec Halič leží v severozápadnej časti Lučeneckej kotliny v doline Tuhárskeho potoka vzdialená cca 7 km od Lučenca.

Obec bola založená v 12. storočí pod hradom (neskoršie zámkom), ktorý bol sídlom panstva rodu Tomajovcov, potom Lossonczyovcov a Forgáchovcov. V roku 1765 sa podhradie Halič stalo úradne mestečkom. Už v roku 1828 mala Halič 186 domov, 1235 obyvateľov. Úspešne sa tu rozvíjali remeslá i priemysel. Haličská manufaktúra na súkno bola prvá na Slovensku, založená grófom Jánom Forgáchom v roku 1774. V roku 1832 bol uvedený do prevádzky prvý parný stroj v Uhorsku a roku 1867 sa tu inštaloval prvý mechanický tkáčsky stav na Slovensku. V roku 1836 bol v Haliči založený cukrovar, ktorý spracovával ročne 20 tisíc centov cukrovej repy.

V okolí obce sa nachádzajú kaolinitické íly, ktoré sú vhodné na výrobu šamotu a kameninového tovaru. Známa bola aj haličská hrnčiarska výroba. Haličské hrnčiarstvo bolo zamerané na výrobu praktických predmetov pre každodenné použitie.

Dôsledkom priemyselnej výroby bolo vybudovanie miestnej železničnej trate medzi Lučencom a Haličou danej do prevádzky v roku 1906.

Na svahoch hradného vrchu boli počas 19. storočia vysadené okrasné dreviny. Ide o chránený prírodný objekt Haličský lesopark. V zámockom lesoparku je umelé jazero a na ploche 13 ha rastú významné rastliny a dreviny.

OSOBNOSTI

Hana Ponická

slovenská prozaička, prekladateľka, publicistka a autorka literatúry pre deti a mládež sa narodila 15. júla 1922 Haliči. V roku 1977 sa stala jednou zo signatárov Charty 77. Okrem bohatej autorskej tvorby sa venovala aj prekladaniu z maďarčiny, francúzštiny, taliančiny a nemčiny. Je pochovaná v Haliči.

Teodor Kostka - Csontváry

významný, celosvetovo uznávaný maliar, sa narodil 5. júla 1853 v Sabinove. Občianskym povolaním bol lekárnik. Licenciu na založenie lekárne v Haliči dostal v roku 1884. V lekárni predával aj alkohol, semená a minerálne vody. Jeho dielo sa vyznačuje nezameniteľným rukopisom, veľmi osobitým vnímaním svetla a monumentalitou.

Na pamiatku Hany Ponickej a Teodora Kostku-Csontváryho dala obec Halič v roku 2009 vyhotoviť pamätné tabule

V bezprostrednej blízkosti obce Halič – v Starej Haliči – na severozápad od haličského zámku sa nachádza farský kostol sv. Juraja z druhej polovice 13. storočia, pôvodne románska stavba s presbytériom pristavaným v r. 1350 Tomášom Lossonszym z rodu Tomaj. Kostol prešiel niekoľkými prestavbami, posledná prebehla v r. 2009 – 2013, počas ktorej kostol dostal novú strechu a v interiéri bol inštalovaný nový krídlový oltár v gotickom štýle. Je to významná národná kultúrna pamiatka

Renesančná drevená zvonica postavená v r. 1673 na podnet hradného kapitána Jána Makfalvaya z vďaky za vyslobodenie z tureckého zajatia. Vo zvonici sa nachádzajú štyri zvony, ktoré domáci nazývajú Ďuro, Paľo, Jano a Mišo.

V súčasnosti je Halič moderná, rýchlo sa rozvíjajúca obec. V obci je vybudovaný vodovod, plynovod a takmer v celej obci je kanalizácia. Nachádza sa tu zrekonštruovaná základná škola s materskou školou, kino, knižnica, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, pizzéria, niekoľko pohostinstiev, viacero obchodov s potravinami a iným tovarom. Pôsobí tu viacero podnikateľov, ktorých činnosť je zameraná na remeselnú výrobu. V roku 2010 obec zrekonštruovala historické studne.

Dominantou obce je zámok, na ktorom prebieha rekonštrukcia. Výhľad z jeho okien je veľkolepý, možno vidieť až 15 okolitých dedín i Lučenec. V budúcnosti bude slúžiť cestovnému ruchu.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Halič