erb

Fiľakovo
Mesto Fiľakovo leží na rozhraní Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny asi 14 km juhovýchodne od okresného mesta Lučenec. Nadmorská výška v strede obce je 193 m a v chotári 185 až 350 m nad morom. Cez mesto tečie potok Belina. Vo Fiľakove je niekoľko minerálnych prameňov, zemitých kyseliek.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1242, v ktorej sa fiľakovský hrad spomína ako jeden zo 17 hradov, ktoré prežili tatárske nájazdy. Hrad bol pôvodne kráľovský, od 15. stor. ho vlastnili magnátske rody Bebekovci, Perényiovci, neskôr Koháryovci a Coburgovci. V roku 1423 Fiľakovo získalo mestské privilégiá. V roku 1554 hrad dobyli Turci a až do 1593 bol sídlom fiľakovského sandžaku, pod ktorého správu patrila značná časť južného Slovenska.

V sedemnástom storočí mesto ako hlavné sídlo Novohradu prežívalo svoj najväčší rozkvet. Bolo tu evanjelické gymnázium, prosperovali remeslá i cechy. Nachádzali sa tu štyri sakrálne stavby: mohutný protestantský kostol s dvoma vežami a farou, rímskokatolícky kostol s farou a františkánskym kláštorom, dve turecké sakrálne stavby, dve budovy kúpeľov, radnica a rezidencie zemepánov, budovy škôl, gymnázia a ďalšie murované i poschodové domy. Počas protihabsburských povstaní v roku 1682 boli hrad i mesto za pomoci Turkov zničené Thökölym. Stavby sa po roku 1682 nezachovali.

Od roku 1993 je hrad sprístupnený pre návštevníkov. V renesančnej Bebekovej bašte je zriadené hradné múzeum, v ktorom je inštalovaná stála expozícia s názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“, a poskytuje priestor aj pre dočasné výstavy. Počas turistickej sezóny sa na hradnom nádvorí usporadúva niekoľko významných podujatí, ktoré približujú záujemcom jednotlivé historické obdobia, tradície a ľudovú kultúru nášho regiónu. Fiľakovský hrad očakáva návštevníkov od 15. marca do 15. novembra, pondelok-nedeľa od 10:00 do 18:00 hodiny. Mimo hlavnej sezóny je sprístupnený skupinám s minimálnym počtom 15 osôb na základe predbežnej prihlášky.

Ďalšou architektonickou pamiatkou Fiľakova je NKP Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor. Kostol bol v roku 1694 postavený v barokovom slohu. Veža kostola bola dokončená v roku 1728. Barokový interiér je bohatý na plastiky z 18. storočia.

Mesto sa môže pochváliť viacerými historickými budovami, ako kaštieľ Berchtoldovcov z 18. storočia, klasicistický kaštieľ Cebriánovcov, kúria Koháryovcov, Radnica a budova Vigadó, ktorá je sídlom Mestského vlastivedného múzea. Príjemný oddych v prírodnom prostredí poskytuje obnovený Mestský park, ktorého súčasťou je cyklistický chodník, minizoo a detský kútik. Informácie o kultúrnych pamiatkach, pamätihodnostiach a možnosti ich návštevy poskytne Novohradské turisticko-informačné centrum, v ktorého budove je umiestnená aj výstavná sieň Palóckej galérie.

Fiľakovo je slovenským centrom Novohrad-Nógrád geoparku, ktorý je prvým cezhraničným geoparkom Európskej i Globálnej siete geoparkov UNESCO. Jedinečné geologické formácie zasadené do malebného prírodného prostredia sú prístupné turistickými trasami a náučnými chodníkmi. Z mesta Fiľakovo vedú dve značené turistické trasy. Červená tematická turistická trasa zvaná „Cesta Márie Széchy“ prechádza Mestským parkom a spája Fiľakovský hrad s hradom Muráň. Žltá turistická trasa, ktorá začína pri železničnej stanici, vedie ku neďalekej geologickej lokalite Belinské skaly (PP). Územie poskytuje vynikajúce možnosti pre aktívny oddych.

Mesto Fiľakovo žije intenzívnym kultúrnym životom. Na rok 2014 boli plánované nasledovné podujatia:
Spomienková slávnosť výročia revolúcie 1848, Miss Fiľakovo - súťaž krásy a ples podnikateľov, Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade, Guľášový festival, Noc múzeí a galérií, III. Rockový majáles, Týždeň európskych geoparkov v Novohrad-Nógrád geoparku, XV. Fiľakovské historické hradné hry, VI. Na krídlach medzinárodných melódií, Deň detí na Fiľakovskom hrade, Festival múzeí Slovenska, Vatra zvrchovanosti, Divadelné predstavenie Medzinárodného workshopu s názvom Vyšehrad bez bariér, Medzinárodný novohradský folklórny festival, XXIV. Palócke dni a oslavy mesta Fiľakovo, Otvorenie stálej expozície Mestského vlastivedného múzea, Matičný deň, Deň občianskych združení vo Fiľakove, Medvesi Fotós Maraton, IX. Celoštátny festival zhudobnených básní, Radujme sa!, Vianočný koncert.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom mesta Fiľakovo