erb

Dobroč
Obec Dobroč, vzdialená od okresného mesta Lučenec 19 km, leží na juhozápade Slovenského rudohoria v doline ľavostranného prítoku Krivánskeho potoka v nadmorskej výške 270 až 900 m n. m. Má šesť miestnych častí : Dobroč, Brestina, Diel, Herman, Malá Dolina, Veľká Dolina, ktoré sa rozprestierajú na rozlohe 1 887 ha.

Najstaršie známe písomné zmienky o obci sú z roku 1396. Pôvodne Dobroč patrila divínskemu panstvu. Počet obyvateľov obce je cca 650, hoci ešte v roku 1976 tu žilo 1 200 ľudí.

Medzi obcami Dobroč a Mýtna v dominantnej polohe na kopci, bol na prelome 13. a 14. storočia postavený ranogotický kostolík zasvätený sv. Anne.

V interiéri kostola sa zachoval drevený oltár a drevená kazateľnica z roku 1772. Pôvodne katolícky chrám dnes patrí Evanjelickej cirkvi a. v. V 18. storočí postavili na južnej strane objektu kostola drevenú zvonicu, v ktorej sú umiestnené tri zvony.

Kostolík je zďaleka viditeľný z cesty spájajúcej Lučenec a Detvu. Z Mýtnej je prístupný aj po poľnej ceste. Na kostolíku sú vyvesené stručné informácie o jeho dejinách a zaujímavostiach. Jeho návštevu možno dohodnúť na evanjelickej fare v Dobroči ( kontakt: 047/439 71 64 ).

Dobroč a jeho okolie poskytuje lahôdku pre turistov a milovníkov prírody. Nachádza sa tu náučný turistický chodník s tromi trasami, ktoré sú vhodné aj pre cyklistov. Náučný chodník má niekoľko informačných miest a tri kryté odpočívadlá na dlhších trasách s atraktívnym výhľadom. Trasy začínajú v Dobroči pri kultúrnom dome a pokračujú popri potoku Dobročskou dolinou.

V doline vidieť protipovodňové priehrady. Náučným chodníkom sa prechádza popri Antolovej poľovníckej chate, kde sa dá dobre oddýchnuť.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Dobroč