erb

Čakanovce
Obec Čakanovce leží v západnej časti Cerovej vrchoviny v doline prítoku potoka Belina v nadmorskej výške cca 250 m. Kataster obce má rozlohu 1 243 ha.

Obec pravdepodobne existovala už v 13. storočí ale prvé písomné doklady sú z roku 1439. V časoch tureckej okupácie, 1554 – 1594 bola začlenená do Sečianskeho sandžaku. V tom čase tu boli dve obce, Dolná a Horná Ratka, ktoré v polovici 17. storočia v čase protihabsburských vojen boli spustošené. Obec bola obnovená až v 18. storočí. V roku 1928 mali Čakanovce cca 500 obyvateľov. Koncom 19. storočia tu boli otvorené hnedouhoľné bane. Čakanovce mali vždy charakter poľnohospodársko-baníckej osady. Ťažba v baniach bola pozastavená v roku 1938.

Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou je barokový rímskokatolícky kostol sv. Alžbety, postavený v druhej polovici 18. storočia a zrekonštruovaný v rokoch 1925 a 1947.

Pri kostole stojí prícestná klasicistická kaplnka sv. Alžbety, Patrónky dediny, postavená v roku 2007 pri príležitosti 800-stého výročia narodenia sv. Alžbety. Vo vnútri kaplnky je umiestnená socha Panny Márie zo začiatku 19.storočia.

Na rázcestí osady Galamba ( časť Čakanoviec ), je postavená kaplnka, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panny Márie.

Obec obklopená romantickou prírodou ležiacou neďaleko štátnych hraníc s Maďarskou republikou a neďaleko hradu Šomoška s kamenným vodopádom. Len niekoľko km od obce leží mesto Fiľakovo so svojim dominantným hradom. Čakanovce sú lákadlom pre domácich i zahraničných turistov.

Pri náučnom turistickom chodníku sa v miestnom lese cca 4 km od obce nachádza prameň studničky s minerálnou vodou.

Obec je jednou z lokalít Novohrad-Nógrád geoparku. Na jej území sa nachádza Prírodná pamiatka „Čakanovský profil“ na rozlohe 0,69 ha.

Turistom sa odporúča trasa po náučnom turistickom chodníku od Čakanovského profilu ( v Čakanovciach ) k bývalej uhoľnej bani a smerom ku Šiatorskej Bukovinke až na hrad Šomoška.

Obec Čakanovce žije rušným kultúrnym životom a obyvatelia obce udržiavajú tradície predkov: fašiangové slávnosti, stavanie mája, vatra slobody, deň detí, súťaž vo varení guľáša, cirkevné sprievody a omše, živý betlehem, oslava jubilantov, konské sprievody...

V obci sa nachádza pohostinstvo, expreso i obchod s potravinami. Je tu aj možnosť hipoturistiky.

* fotografie boli zverejnené so súhlasom obce Čakanovce