Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.telecom.gov.sk
Euroregión Neogradiensis z.p.o. www.euroregion-neogradiensis.sk/
Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina cerovka.webnode.sk
Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky www.sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina www.sopsr.sk