Oblasť I. (Rapovce, Kalonda, Mučín, Lipovany, Pleš)
Oblasť II. (Ratka, Radzovce, Karancs, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka)
Oblasť III. (Čamovce, Šurice, Stará Bašta, Nová Bašta, Tachty)
Oblasť IV. (Hajnáčka, Gemerský Jablonec, Petrovce, Gemerské Dechtáre, Hostice)