ORGANIZÁCIA

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie


Turistický Novohrad a Podpoľanie je široká OOCR. Od roku 2012 pôsobí na území okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš i v časti okresu Detva. Po vstupe miest Detva a Hriňová sa pôvodný názov destinácie Turistický Novohrad rozšíril na terajší oficiálny - Turistický Novohrad a Podpoľanie. (Častejšie používame skrátený názov - OOCR TNP.) V regióne pôsobnosti OOCR TNP žije vyše stopäťdesiat tisíc obyvateľov. Ľudia dlhodobo trpia skoro 30 percentnou nezamestnanosťou. Takmer úplne tu zanikol tradičný keramický, strojársky, sklársky i potravinársky priemysel. Stratené pracovné miesta v priemysle môže aspoň čiastočne nahradiť sofistikovanejší turistický priemysel.

Cestovný ruch či turizmus, nebol pre ekonomiku nášho regiónu podstatný. Takmer v každej doline bola nejaká fabrička. Tie, spolu s drobným domáckym hospodárením, poskytovali ľuďom živobytie. No zánik fabrík po roku 1989 úplne zmenil ekonomickú i sociálnu situáciu. Ak chcú ľudia v našom regióne slušne žiť, musia hľadať nové spôsoby zárobku. Jednou z dobrých príležitostí je cestovný ruch. Preto vytvárame podmienky pre turistickú destináciu. Naša destinácia leží v prekrásnej krajine zelených hôr a dolín. V krajine doteraz nezdevastovanej urbanizáciou. Na severe je ohraničená masívom biosférickej rezervácie Poľana a Veporskými vrchmi, na západe Krupinskou planinou, Javorím a Ostrôžkami. Na východe a juhu nivami rieky Ipeľ a najmladším stredoeurópskym sopečným pohorím - Cerovou Vrchovinou. Novohrad i Podpoľanie je vidiecka krajina s množstvom zachovalých listnatých aj ihličnatých lesov, prírodných, geologických a paleontologických unikátov. S množstvom historických a kultúrnych pamiatok. V niektorých lokalitách sú ešte stále živé folklórne tradície. Rieku Ipeľ možno od stredného toku turisticky splavovať až do jej ústia v Dunaji. V krajine je mnoho termálnych prameňov, prírodných kúpalísk i možností na lyžovanie a zimnú turistiku. Vzdialenosť medzi teplými lesostepnými oblasťami a horským „medvedím“ pásmom je autom na pol hodinu. Skrátka, prírodné i kultúrne podmienky pre rozvoj turizmu skoro ideálne.  

Naša organizácia tieto prírodné a kultúrne danosti regiónu postupne „premieňa“ na produkty cestovného ruchu. Turistické atraktivity navzájom spájame vyznačenými trasami. Atraktívne miesta chceme vybaviť infraštruktúrou tak, aby tu vznikla turistická destinácia poskytujúca program na viacdenný pobyt. Hlavným cieľom OOCR TNP je, aby turizmus začal fungovať ako priemyselné odvetvie prinášajúce nové pracovné príležitosti a celkovú ekonomickú prosperitu regiónu. V rámci realizácie I. etapy koncepcie rozvoja cestovného ruchu v destinácii Novohrad a Podpoľanie sme: - vybrali atraktívne lokality reprezentujúce celý región. Také, čo destináciu zároveň napájajú na významné medzinárodné turistické koridory. Na ich rozvoj a propagáciu sa sústreďujeme prednostne. - navrhli sme turisticky zaujímavé trasy základných peších, cykloturistických i bežkárskych magistrál navzájom spájajúce tieto lokality tak, aby po ich dobudovaní vznikla široká turistická destinácia. Na podporu cieľov OOCR TNP sme vyrobili a vydali cykloturistickú a turistickú mapu Novohrad a Podpoľanie i panoramatickú mapu Novohrad a Podpoľanie - Juh. V oboch mapách sú najatraktívnejšie turistické lokality pospájané sieťou odporúčaných turistických trás. Časť cykloturistických trás sme vyznačili v teréne a ďalšie postupne vyznačujeme. Cykloturistickú i panoramatickú mapu sme vytlačili aj na informačné panely. Tie postupne umiestňujeme v turistických lokalitách a na informačných miestach v členských obciach OOCR TNP.

Z eurofondov sme získali prostriedky na realizáciu prvej štúdie z „dielne“ OOCR TNP „Cestičky do praveku“. Vytvorením 24 km dlhého náučného chodníka Novohradským geoparkom sa spojili dve významné turistické lokality regiónu – Hradný vrch Šomoška a Park praveku v maďarskom Ipolytarnóci. Jeho otvorením v máji 2015 sa zároveň pre verejnosť sprístupnila aj I.etapa Južnej turistickej magistrály. V „dielni“ OOCR TNP vznikli i ďalšie štúdie projektov turistických destinácií: „Archeopark Strieborná hora“, „Bronzové cestičky“ a štúdia tvorby turistickej destinácie „Karpaty – Ipeľ – Dunaj“. Na propagáciu turistických atraktivít sme vydali množstvo pohľadníc, magnetiek, obrazových smeroviek, banerov a iných propagačných materiálov. Rozširujeme ich prostredníctvom výstav cestovného ruchu a cez naše i spriaznené turistické informačné centrá Viac informácií o našej činnosti nájdete na tejto stránke.

KONTAKT


ADRESA:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie
Turistické informačné centrum
Železničná ulica - železničná stanica
984 01 Lučenec


Mgr. Tímea Kovács,
Výk. riaditeľka OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

e-mail: director.tour.novohrad@gmail.com

PhDr. Pavol Rapco - projektový manažér
e-mail: tour.novohrad@gmail.com

ČLENOVIA


Obce a mestá:


 • Budiná (adresa: Budiná 96, 985 12 Tuhár )
 • Čakanovce (adresa: Čakanovce 312, 985 58 Radzovce ) link
 • Detva (adresa: J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva )
 • Divín (adresa: Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín )
 • Dobroč (adresa: Dobroč 61, 985 53 Mýtna ) link
 • Dolná Strehová (adresa: Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová )
 • Fiľakovo (adresa: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo )
 • Halič (adresa: Ulica Mieru 66, 985 11 Halič ) link
 • Hradište (adresa: Hradište 112, 985 25 Uhorské )
 • Hriňová (adresa: Partizánska 1612/5, 962 05 Hriňová )
 • Kokava nad Rimavicou (adresa: Nám. 1. mája 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou )
 • Látky (adresa: Látky 36, 985 45 Látky )
 • Lipovany (adresa: Lipovany 46, 985 31 Rapovce ) link
 • Ľuboreč (adresa: Ľuboreč 138, 985 11 Halič ) link
 • Lučenec (adresa: Novohradská 1, 984 01 Lučenec )
 • Lupoč (adresa: Lupoč 102, 985 11 Halič ) link
 • Málinec (adresa: Málinec 474, 985 26 Málinec )
 • Mikušovce (adresa: Mikušovce 14, 984 01 Lučenec )
 • Mučín (adresa: Bernolákova 1, 985 31 Rapovce ) link
 • Ozdín (adresa: Ozdín 52, 985 24 Ozdín )
 • Píla (adresa: Píla 174, 985 53 Mýtna ) link
 • Pleš (adresa: Pleš 7, 985 31 Rapovce ) link
 • Podrečany (adresa: Podrečany 190, 985 54 Podrečany ) link
 • Polichno (adresa: Políchno 4, 985 13 Ábelová )
 • Poltár (adresa: Železničná 489/1, 987 01 Poltár )
 • Prša (adresa: Prša 79, 985 41 Šávoľ )
 • Praha (adresa: Praha 37, 985 11 Halič )
 • Radzovce (adresa: Radzovce 506, 985 58 Radzovce )
 • Rapovce (adresa: Hlavná 99, 985 31 Rapovce ) link
 • Ratka (adresa: Rátka 109, 986 01 Fiľakovo ) link
 • Ružiná (adresa: Ružiná 102, 985 52 Divín )
 • Šiatorská Bukovinka (adresa: Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Radzovce ) link
 • Tuhár (adresa: Tuhár 56, 985 12 Tuhár ) link
 • Veľká nad Ipľom (adresa: Veľká nad Ipľom 86, 985 32 Veľká nad Ipľom )
 • Veľký Krtíš (adresa: J.A.Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš )
 • Veľké Dravce (adresa: Veľké Dravce 240, 985 42 Veľké Dravce )
 • Trenč (adresa: Trenč 11, 985 32 Veľká nad Ipľom ) link
 • Uhorské (adresa: Uhorské 8, 985 25 Uhorské )

Podnikatelia, OZ, fyzické osoby:


 • Karpaty Slovakia s.r.o. (adresa: Štefánikova 476, 985 54 Lovinobaňa )
 • Hotel P7 s.r.o. (adresa: Kármana 22/A, 984 01 Lučenec )
 • OZ Združenie na podporu turizmu v Novohrade (adresa: Bazovského 9, 984 01 Lučenec )
 • Partnerstvo južného Novohradu (adresa: Ratka 109, 986 01 Fiľakovo )
 • KOLEK s.r.o. (adresa: Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec )
 • Imet a.s. Košice (adresa: Bardejovská 1/C, 040 11 Košice )
 • OZ Športfan (adresa: Športová 3, 985 59 Vidiná )
 • Akademik Juraj Hraško (adresa: Urbancova 9, 949 01 Nitra )
 • RNDr. Jozef Klinda (adresa: Znievska 12, 815 06 Bratislava)
 • Ján Krnáč