Prírodná pamiatka Kalamárka

Zoberte priateľov liezť na obľúbené skaly Poľany

Andezitová skalná plošina Kalamárka vznikla eróziou čela lávového prúdu, ktorý vytiekol z kedysi v treťohorách aktívneho stratovulkánu Poľana. Množstvo skalných veží, stien a komínov s výškou vyše 10 m poskytuje ideálne podmienky na skalolezectvo či bouldering a Kalamárka je tak považovaná za "mekku" slovenského skalného lezenia. Skalná plošina patrí medzi významné archeologické lokality Slovenska. Bola osídlená už v dobe bronzovej Lužickou a Kyjatickou kultúrou, tiež Keltami či Slovanmi v časoch Veľkomoravskej ríše. Dôkazmi o existencii výšinného hradiska sú zachovalé valy opevnení, cisterna na vodu vysekaná do skaly, nálezy črepov keramiky, zbraní, šperkov či remeselých nástrojov. K PP Kalamárka vedie z Detvy červené turistické značenie (rudná magistrála).