Turecký most v Zelenom

Pozoruhodný kamenný most v Poltári, mestskej časti Zelené, vedúci cez rieku Ipeľ je národnou kultúrnou pamiatkou. Presný dátum výstavby nie je známy. Pravdepodobne vznikol v dobe tureckej nadvlády nad južným Slovenskom v 16. až 17.st. odkiaľ pochádza názov „Turecký most“. Predpokladá sa, že bol rozobratý a materiál z neho bol použitý na prestavbu začiatkom 19.st. Je to trojklenbový most s dlhým predmostím a stredové piliere sú vybavené ľadolamami. V súčasnosti slúži len pre chodcov.