Drevená zvonica v Turíčkach

Významnou národnou kultúrnou pamiatkou v obci Turíčky je unikátna neskororenesančná drevená zvonica z r. 1691 a časť evanjelického kostola – presbytérium z 13.st. Presbytérium z r. 1370 je vzácne svojimi freskami, ktoré znázorňujú viaceré biblické motívy ako napr. Klaňanie troch kráľov, Umučenie svätej Kataríny (bola symbolom baníkov), postavy apoštolov Petra a Pavla, postavu sv. Ondreja. Najlepšie zachovaný je výjav zabitia draka sv. Jurajom. Presbytérium je pozostatkom pôvodného kostola, na mieste ktorého bol v r. 1928 až 1929 postavený nový, v novorománskom štýle. Je možné, že drevená zvonica stála už v r. 1371, kedy bol odliaty veľký turičský zvon. V r. 2015 bola čiastočne zrekonštruovaná.