Múzeum Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne

Múzeum spolu s úradovňou cirkevného zboru je zriadené v budove evanjelickej fary, rodného domu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Národná umelkyňa sa v Polichne narodila 2. októbra 1867 a strávila tu 42 rokov svojho života. V múzeu sa nachádza stála expozícia venovaná Timrave a jej dielu. Z okna spisovateľkinej izby je dodnes vidieť dom, v ktorom žila rodina, ktorá bola jej literárnou predlohou pre Ťapákovcov. Vo dvore rodného domu začína Timravin náučný literárny chodník venovaný jej životu a dielu.