Múzeum Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne

Zoznámte sa s literárnym dielom a životom Boženy Slančíkovej Timravy - "zázrakom z novohradských vrchov"

Múzeum spolu s úradovňou cirkevného zboru je zriadené v budove evanjelickej fary, rodného domu spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Národná umelkyňa sa v Polichne narodila 2. októbra 1867 a strávila tu 42 rokov svojho života. Polichnianske roky boli Timravinými najplodnejšími. Tamojší život dokonale poznala a jednoducho, no veľmi výstižne dokázala opísať povahu človeka a jeho realitu bežného dedinského života. Niektorí o nej hovorili, že je zázrak z vrchov, lebo napriek tomu, že do školy takmer nechodila( učil ju otec) a do sveta sa pozrela len málo, najvýstižnejšie , spomedzi svojich literárnych súčasníkov, postihla ducha prelomu dvoch historických epoch. V múzeu sa nachádza stála expozícia venovaná Timrave a jej dielu. Z okna spisovateľkinej izby je dodnes vidieť dom, v ktorom žila rodina, ktorá bola jej literárnou predlohou pre Ťapákovcov. Vo dvore rodného domu začína Timravin náučný literárny chodník venovaný jej životu a dielu.