Zaboda

Prírodná pamiatka s kótou 486 m n.m., s 5.stupňom ochrany je geomorfologicky cenný sopečný útvar s výskytom ohrozených a chránených druhov rastlín a živočíchov. Ide o zvyšok ztuhnutého lávového prúdu vyliateho z vulkánu PR Ostrá skala smerom na východ. Okraje Zabody tvoria strmé bralnaté svahy s hrubými bazaltovými stĺpmi, vežami a rozsadlinovými dutinami. Na Zabodu vedú značkované turistické chodníky z obcí Hajnáčka a Gemerské Dechtáre.