Steblová skala

Z jej vrcholu má človek chuť vzlietnuť, spod nej zas vyštverať sa hore po mocných bazaltových stĺpoch. Prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany je dominantou spomedzi mnohých sopečných kužeľových vrchov Cerovej vrchoviny. Ide o ukážkovo vypreparovaný ( eróziou alebo vplyvom poveternostných podmienok odkrytý) sopečný nek (lávová žila) s výraznou stĺpovitou odlučnosťou bazaltu. Pôsobivé 35 až 60 cm hrubé stĺpy sú odkryté do výšky 50 m. Lávová žila ďalej na sever prechádza do lávového prúdu, ktorého zvetrávaním vzniknuté zvyšky tvoria Šulajovu skalu a Črep so zaujímavými bralnatými okrajmi. Lokalita Steblová skala je výnimočná aj z botanického hľadiska, v chránených lesných, lesostepných a stepných biotopoch sa nachádza mnoho chránených druhov fauny a flóry. Na pôsobivú Steblovú skalu sa možno dostať po zelenou značených turistických chodníkoch od Hodejova alebo Hajnáčky.