Vrch Ragáč

Zdolajte vrchol jednej z najmladších sopiek Slovenska.

Preverením dobrej kondície by pre turistu mohol byť výstup na Ragáč. Pomerne strmý stupák zavedie fanúšika krásnej prírody a ešte krajších výhľadov na Vrch Ragáč (537 m n.m.),Národnú prírodnú rezerváciu s 5. stupňom ochrany. Vrch je najreprezentatívnejším príkladom vulkanizmu v Cerovej vrchovine. Patrí k najmladším miestnym vulkánom, ktorý bol aktívny v starších štvrtohorách. Jeho vek je len 1,39 mil. rokov. Vrchol je tvorený troskovým kužeľom s bazaltovými bombami a útržkami lávy. Zachovali sa na ňom dutiny po výfukoch a výbuchoch sopečných plynov a pár. Takýmto spôsobom sa odkryla aj malá vulkanicko - explozívna, tzv. Ebeczkého jaskyňa, ktorá vznikla výbuchom sopečných plynov a je ojedinelá tohto druhu na Slovensku. Od okraja kužeľa smerom na juh vytiekol bazaltový lávový prúd, ktorého svahy sú porastené cerovým lesom. V jeho presvetlených častiach možno nájsť vzácne druhy teplomilných rastlín. Z brál na vrchole Ragáča je krásny výhľad na Hajnáčsky hradný vrch a okolité svahy. Ragačom vedie zelená turistická značka od Hodejova alebo Hajnáčky.