Vrch Ragáč

Národná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany, Vrch Ragáč (537 m n.m.), je najreprezentatívnejší príklad vulkanizmu v Cerovej vrchovine. Patrí k najmladším miestnym vulkánom, ktorý bol aktívny v starších štvrtohorách. Jeho vek je len 1,39 mil. rokov. Vrchol je tvorený troskovým kužeľom (troskový kužeľ je menší vulkán nadobúdajúci tvar kužeľa, ktorý je tvorený explozívnymi erupciami trosiek a pyroklastík )s bazaltovými bombami, troskami a útržkami lávy. Zachovali sa na ňom dutiny po výfukoch a výbuchoch sopečných plynov a pár. Takýmto spôsobom sa odkryla aj malá vulkanicko - explozívna, tzv. Ebeczkého jaskyňa, ktorá vznikla výbuchom sopečných plynov a je ojedinelá tohto druhu na Slovensku. Od okraja kužeľa smerom na juh vytiekol bazaltový lávový prúd, ktorého svahy sú porastené cerovým lesom. V jeho presvetlených častiach možno nájsť vzácne druhy teplomilných rastlín. Z brál na vrchole Ragáča je krásny výhľad na Hajnáčsky hradný vrch a okolité svahy. Ragačom vedie zelená turistická značka od Hodejova alebo Hajnáčky.