Hajnáčsky hradný vrch

Prírodná rezervácia Hajnáčsky hradný vrch je neprehliadnuteľným kopcom prevyšujúcim okolie o 130 m, nachádzajúcim sa priamo v obci Hajnáčka. Sopečný vrchol, na ktorý vedie vynovený náučný chodník je vypreparovaná bazaltová výplň sopúcha (kanála, ktorý spája vnútro sopky s kráterom, v tomto prípade úplne zaniknutým). Z vrcholu (355 m n.m.) je pôsobivý výhľad na Cerovú vrchovinu s jej ďalšími vulkánmi a blízke Maďarsko s pohoriami Cserhát a Mátra. Počiatky hradu dokumentuje listina kráľa Bela IV. z roku 1245, v ktorej uznal zásluhy skupiny beckovských jobagiónov (hradných rytierov a služobníctva), ktorá počas tatárskeho vpádu v r. 1241 a 1242 „na svojom dedičnom majetku opevnila vrch zvaný Darmskó“, kde pred smrťou zachránila mnoho poddaných. Neskôr bol hrad opevnený a zaradený do línie protitureckých pevností. Turkom sa ho však podarilo zmocniť 2 krát. Cisárske vojská ale Turkov vytlačili a poškodený hrad opravili. Počas stavovského Rákociho povstania na hrade vypukol požiar, po ktorom ho už celý neobnovili a v priebehu 18.st. spustol. Zachovali sa z neho len nepatrné zvyšky múrov v ťažko prístupnej najvyššej časti hradu s pravidelným palácom a podkovitou baštou a schody vysekané do hradnej skaly. Cez Hajnáčku vedie zelený turistický chodník zo Šuríc až do Hodejova.