Volavčia kolónia pri Rapovciach

Hniezdna kolónia volaviek popolavých pri Rapovciach bola za chránený areál vyhlásená v r. 1992. Táto kolónia s rozlohou 2,30 ha v katastrálnom území obcí Trebeľovce, Mikušovce a Rapovce, je jediná v povodí Ipľa, v ktorom boli úpravami toku narušené prirodzené možnosti hniezdenia. Svojím rozsahom a počtom aktívnych hniezd (každoročne je obsadených cca 10 až 12 hniezd)je jedinečná na strednom Slovensku.