Náučný chodník Šomoška

Chodník Šomoška prechádza rovnomennou Národnou prírodnou rezerváciou, ktorá bola vyhlásená v r. 1954. Dôvodom ochrany je zachovaný vulkanický reliéf a pestrosť rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Chodník je určený pre pešiu turistiku. Je dlhý 1,6 km, má 8 zastávok, prevýšenie 106 m a je z neho možné odbočiť na náučný chodník Mačacia. Na začiatok chodníka, kde sa platí vstupné, vedie asfaltová cesta z obce Šiatorská Bukovinka. Pri parkovisku je upravený areál s preliezkami, ihriskom a posedeniami pre oddych a opekanie. Dobre upravený náučný chodník spočiatku lemuje Bukovinský potok, ktorý je zároveň štátnou hranicou medzi Slovenskom a Maďarskom. Pramení v pohorí Medveš v Maďarsku. Lemujú ho dreviny ako zväčša jelša lepkavá a vŕba. Potok má množstvo puklinovo – suťových prameňov, ktoré spolu s podmáčaným terénom predstavujú vhodné podmienky pre život obojživelníkov, napr. salamandru škvrnitú, ktorú je práve v tejto časti chodníka možné spozorovať. Na zastávke pri jazierkach sa dá osviežiť a napiť z upraveného Krúdyho prameňa ( múzejník, pamiatkár, ochranár prírody a historik Phdr. Gabriel Krúdy sa významne zaslúžil o rekonštrukciu hradu Šomoška). Jazerá boli postavené na zač. 20 st. pôvodne za účelom chovu rýb. Pri ich rekonštrukcii bol vybudovaný vodný sklz pri výtoku ako názorná ukážka umožnenia migrácie vodného živočíšstva. Chodník ďalej vedie krásnym bukovým lesom (buk lesný, ojedinele dub a javor), v ktorom najmohutnejšie stromy dosahujú vek viac než 150 rokov. Nasledujúcou pozoruhodnou zastávkou je kamenné more, ktoré vzniklo intenzívnym zvetrávaním bazaltového telesa v štvrtohorách, ale sú v ňom aj zvyšky z hradných múrov hradu Šomoška. Kamenný vodopád je predposlednou zastávkou náučného chodníka. Vznikol pred 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, ktorá pomaly tuhla v kráteri sopky pod zemským povrchom. Jeho stĺpy boli odkryté ťažbou suroviny pri výstavbe hradu. Ohnutie päť až šesťbokých bazaltových stĺpov radí tento „kameňopád“ medzi európske unikáty. Cieľom náučného chodníka je hrad Šomoška, ktorý bol postavený koncom 13. a začiatkom 14. storočia. Dôležité postavenie mal v období protitureckých vojen. Osudným sa mu stalo Rákocziho stavovské povstanie, po potlačení ktorého cisárske vojská hrad zbúrali. Po rekonštrukcii je sprístupnený turistom a poskytuje nádherné výhľady na ,z maďarskej strany, hrad Šalgó a zo slovenskej strany, za dobrej viditeľnosti, až na štíty Vysokých Tatier.