Pamiatková zóna v Polichne

Polichno je potočná radová dedina a je jednou z mála obcí Novohradu s takmer neporušene zachovaným pôdorysom a výškovým horizontom zástavby. Väčšina domov obce sa zachovala vo svojej pôvodnej podobe, čo prispelo k zachovaniu rázu obce. Existencia pamiatkovej zóny zabezpečuje zachovanie obce ako unikátneho celku, ktorý je dokladom spôsobu života, kultúry a hospodárenia niekdajších jej obyvateľov. Do pamiatkovej zóny patria objekty postavené zväčša na prelome 19. a 20. storočia. Sú to, s radením od ulice, dvoj (izba, pitvor) a trojpriestorové (izba, pitvor, komora alebo izba, pitvor, izba) kamenné domy, často hĺbkovo radené za sebou. Hospodárske priestory patriace k domom(maštaľ, chlievy, kôlňa) sú radené za obytnou časťou a majú s ňou spoločnú strechu, stodola s humnom je umiestnená spravidla priečne na konci parcely. V zóne je i dom kováča, vyhňa, miestna krčma či obecná mliekáreň. Jedná sa o regionálne charakteristický typ zástavby chránený ako pamiatková zóna od r. 1996 s, pre región typickými, ľudovými stavebnými prvakmi ako napr. murované a drevené stĺpy nesúce strechu na bočnej, niekedy aj prednej strane, rímsa zdobená ornamentálne vyrezávanou doskou, polvalbové strechy, zaujímavosťou je murovaná pec umiestnená na gángu domu.