Zrubová márnica v Prahe

Obec Praha vznikla pravdepodobne už v 15.st. počas bojov Jiskrových vojakov s Hunyadyho vojskami, kedy na území dnešnej obce mohlo byť práve táborisko Jiskrových vojakov pripravujúcich sa na známu bitku pri Lučenci. Je však rovnako možné, že bola založená prenasledovanými Husitmi utekajúcimi z okolia českej Prahy. Vzácnou pamiatkou pripomínajúcou toto historické obdobie, ktorú si obec starostlivo opatruje, je kalich z 15.st. predstavujúci husitský symbol . Obec sa ďalej môže hrdiť vynikajúcou vodou z prameňa „Teplica“pritekajúcou do domácností obce cez jeden z najstarších vodovodov v republike. V miestnom cintoríne sa nachádza najstaršia kultúrna pamiatka obce – zrubová márnica s nadpisom na dverách "AE DIE ICAVIT IUVANTE DEO SM: ROJKO ANO 1786 DIE I AP" (Postavil na radosť Božiu 1. apríla1786). Drevená stavba má zachované pôvodné konštrukčné prvky a je hodnotným dokladom ľudovej architektúry, ojedinelým svojho druhu.