Zvonica v Ľupoči

Významnou pamätihodnosťou obce Ľupoč je murovaná zvonica postavená na mieste pôvodnej, v prvej polovici 19. storočia. Malá hranolová stavba s hladkou fasádou a ihlanovou strechou má na poschodí polkruhovo zakončené zvukové otvory. Zvonica má tri zvony, jeden je z r. 1886 (kultúrna pamiatka) a dva sú z roku 1921. Obec ich získala z Brna počas pôsobenia učiteľa Jozefa Máteja. Na tráme nesúcom zvony je nápis: TÚTO ZVONICU DALA VYSTAVAŤ LUPOČSKÁ OBEC ZA RICHTÁRA KOKAVEC DYURA, REČNÍKA KOPOREC ONDRA. TENTO VRCH ROBIV JOZEF MLINÁR SPANŠŤINI ROKU 1886. Zaujímavosťou obce je aj jedna z najstarších trafostaníc v regióne, postavená v r. 1931.