Kostol Všetkých svätých v Divíne

Zachované písomné pramene s veľkou pravdepodobnosťou vymedzujú dobu vzniku divínskej fary a najstaršieho kostola do obdobia od 30 – tych rokov 14 st. do konca 14.st. Kostol bol viackrát spustošený a vyrabovaný počas nadvlády Turkov a v čase stavovských povstaní. Rozsiahle úpravy kostola vykonal v r. 1657 Imrich Balassa III.( sám bol obávaným lúpežníkom), ktorý dal kostol rozšíriť a celý areál kostola opevnil obranným múrom a baštami v nárožiach. Opevnenie, ktoré je rovnako ako kostol zapísané v zozname národných kutúrnych pamiatok, sa zachovalo dodnes a kostol je po početných rekonštrukciách v dobrom stave, udržiavaný a denne sa v ňom konajú služby božie. Na fare, ktorej história je spojená s majiteľmi hradu, sa nachádzajú najstaršie slnečné hodiny v Novohrade, pochádzajúce z roku 1761.