Zichyho kaštieľ v Dívíne

Renesančný Zichyho kaštieľ postavil v r.1670 lúpežný veľmož Imrich Balassa III. po tom, ako sa po prepustení z väzenia nesmel vrátiť na svoj hrad Divín, ale mohol si vybudovať nové sídlo. V r. 1686 sa hradné panstvo dostalo do vlastníctva rodiny Zichy, ktorá v divínskom kaštieli žila až do r. 1945. Po vojne tu sídlila lesná správa a JRD. Od r. 2011 do r.2015 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a v súčasnosti je v ňom zriadené Múzeum histórie obce Divín so stálymi expozíciami Hrad Divín, Dejiny kaštieľa, História obce, Príroda Divína a okolia, Poľovnícke trofeje, Staré fotografie, Čaro kachlíc a Baníctvo. V múzeu sú inštalované aj expozície vo forme „dielní“ miestnych remesiel (hrnčiarstvo, rezbárstvo, kamenárstvo a kováčstvo).Areál kaštieľa je rovanko miestom organizovania rôznych spoločensko - kultúrnych podujatí.