Vrch Strieborná

V panoráme okolia Lučenca ľahko rozoznateľný vrch Strieborná (719 m n. m.), vypínajúci sa nad obcou Cinobaňa, sa nachádza v juhozápadnej časti Stolických vrchov. Vrchol kopca je zalesnený a výhľady sa naskytajú skôr z hrebeňa kopca. Či meno kopca súvisí s ťažbou striebra a zlata v dvadsiatych rokoch 13.st. nie je isté. Isté však je, že na vrchole sa v pravekých dobách( doba bronzová) rozprestieralo pohanské hradisko vystavané ľudom tzv. kyjatickej kultúry. Z hradiska sa zachovali pozostatky ochranného valu z obdobia približne 1. tisícročia p. n. l. Pod akropolou hradiska sa nachádza pseudokrasová jaskyňa. Pod kopcom mali kyjatickí ľudia osadu a veľké žiarové pohrebisko, ktoré sa takisto zachovalo a je oblasťou výskumu. Na Striebornú, na ktorú sa každoročne konajú organizované výstupy turistov, sa možno dostať po zeleno značenom turistickom chodníku z Cinobane a z Lovinobane.