Kaštieľ Cebriánovcov

Kaštieľ dal postaviť František Cebrián v roku 1847 v klasicistickom štýle. Rod Cebriánovcov pochádzal zo Španielska ( grófa Antala – Cebriána Figuerollas do Uhorska zaviedla vojenská dráha. Usadil sa tu a požiadal o maďarkú príslušnosť) a majetky vo Fiľakove získal začiatkom 19.st. Ide o jednopodlažnú klasicistickú budovu s pilierovými arkádami na užších fasádach, zo severnej časti fasády s prístavbou z roku 1962. Od roku 1956 fungovala v kaštieli poliklinika, a v roku 2006 prešla budova aj s okolitým parkom do súkromného vlastníctva. Objekt v súčasnosti nie je sprístupnený.