Mestský park vo Fiľakove

Park za kaštieľom Berchtoldovcov, ktorý je zároveň dendrologickou záhradou ( zameraná na drevnaté a krovité rastliny), vznikol z pôvodných tureckých záhrad, ktoré okolo pol. 19.st premenila rodina Stephani na anglický park. Popri domácich druhoch drevín sú tu vysadené aj mnohé cudzokrajné dreviny, z ktorých niektoré patria medzi vzácne druhy. V 50 – tych rokoch 20.st. tu vznikla jedna z prvých zoologických záhrad Slovenska, v súčasnosti je v parku minizoo. Park sa rozprestiera na vyše 8 hektároch. Vedie ním náučný chodník a červená cykloturistická trasa „Cesta Márie Széchy“, ktorá spája Fiľakovský hrad s Muránskym hradom.