Kaštieľ Berchtoldovcov

Neobarokový kaštieľ dala postaviť na prelome 18. a 19. st. rodina Berchtoldovcov, pochádzajúca z Tirolska, ktorá bola majiteľom veľkostatku pri Fiľakove. Neskôr kaštieľ zmenil majiteľov, patril rodinám Stephani a Herold. Od roku 1971 až dodnes v kaštieli sídli gymnázium s jazykom slovenským a maďarským. Pôvodný barokový charakter kaštieľa sa v dôsledku častých opráv čiastočne stratil, ale na prízemí sa dodnes zachovali barokové klenby a drevená vyrezávaná výzdoba. Budovu obklopoval anglický park, ktorého prevažná časť je zachovaná dodnes.