Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

Františkánsky kostol s budovami kláštora pochádza z r. 1513. V r. 1544 bol zmenený na tureckú džámiju (islamská mešita niekedy spojená so školou) a definitívne zničený Turkami po obliehaní v r. 1682. V rokoch 1694 až 1727 vďaka Františkovi Kohárymu bol kostol znovuvybudovaný ako barokový s hodnotným interiérom. Kostolná veža je vklinená netypicky na severovýchodnej strane stavby medzi múry kostola a kláštora. Na juhovýchodnej strane sa nachádza bočná kaplnka. Nad vchodom do kostola sú barokové plastiky sv. Floriána, sv. Petra a sv. Ondreja a na námestí pred kostolom stojí socha sv. Anny z roku 1907. V dvojpodlažnom kláštore s troma krídlami a ústredným dvorom, ktorý rovnako vznikol vďaka podpore Františka Koháryho, bola v 18. st. založená kláštorná knižnica s hodnotnými výtlačkami (najstaršia pochádza z roku 1493). V budove dodnes pôsobia františkánski mnísi.