Kostol sv. Juraja v Starej Haliči

Načerpajte pokoj v areáli výnimočného božieho chrámu

Národná kultúrna pamiatka kostol sv. Juraja je románsko – gotická stavba s renesančnou drevenou zvonicou. Kostol bol pravdepodobne postavený okolo r. 1300 Dionýzom Tomajom, zakladateľom rodu Lossonczyovcov. Ten bol v tej dobe uhorským palatínom, čo vysvetľuje reprezentatívnosť stavby kostola, ktorá svojimi rozmermi v tej dobe prekonávala bežné vidiecke kostolíky. Kostoly boli kedysi jedinými murovanými stavbami na dedine, vybudované zvyčajne na vyvýšenom mieste s ochrannými múrmi, takže slúžili ako útočisko v nebezpečenstve. Okolo r. 1350 jeho potomok Tomáš Lossonczy vykonal gotickú prestavbu kostola, z ktorej pochádza nové presbytérium s úzkymi vysokými oknami. Interiér kostola je vyzdobený vzácnymi nástennými maľbami a plastikami z 14. a 15. storočia. Pri kostole sa vrámci pôvodného opevnenia nachádza drevená renesančná zvonica. Dal ju v rokoch 1673 – 74 postaviť kapitán haličského hradu Ján Makfalvay, ktorý dal v tureckom zajatí sľub, že v Starej Haliči postaví vežu. Objednal si ju u mlynára Jána Polóniho. Na stavbe zvonice nebol pôvodne použitý ani jeden klinec. Duchovná atmosféra miesta je posilnená aj prítomnosťou ženskej rehole Rodiny Panny Márie v misijnom dome v areáli kostola.