Hrobka rodiny Forgách

Hrobku, ako pohrebnú kaplnku v neorománskom slohu dal pravdepodobne postaviť gróf Anton Forgách v r.1844 pre Jozefa a Šarlotu (rod. Révay )Forgách, čo naznačujú erby nad vstupom – zľava erb Forgáchovcov a zprava Révayovcov. Spolu s nimi sú v krypte pochované aj ich tri deti, ktoré umreli v mladom veku. Šarlota prežila celú rodinu a jej utrpenie bolo pravdepodobne inšpiráciou pre netradičný výjav na oltárnom náhrobku – žena kľačiaca pod krížom vyjadruje trápenie človeka v pozemskom živote. Utešuje ju anjel, ukazujúc prstom na nebo, čím naznačuje, že všetko trápenie človek smrťou zanecháva na zemi a nahradí ho večná radosť v nebeskom raji. Stavba výnimočnej hrobky bola inšpirovaná egyptskými pyramídami – vápencové dielce, z ktorých je postavená, boli najskôr presne opracované a až potom prenesené na miesto určenia. Rovnako unikátna je aj strecha, ktorá je zhotovená len položením vápencových platní, medzi ktorými nie je žiaden spojovací materiál. Napriek tomu sa do kaplnky za dobu jej existenicie nedostala dažďová voda. Z vonkajšej strany zadnej steny kaplnky sú umiestnené aj dva staršie náhrobky grófa Antona a jeho manželky Johanky ( rod. Balásovej ).