Evanjelický kostol v Haliči

Národná kultúrna pamiatka, neologická židovská synagóga, bola židovskou obcou vystavaná v r. 1925. Od posledného vlastníka, Banskobystrického samosprávneho kraja bola odkúpená evanjelickou cirkvou a zrekonštruovaná. Ide o jednoloďovú halovú stavbu s orientálnym tvaroslovím. Nárožia fasády sú doplnené o osemboké veže. Vysvätená bola v októbri 2009.