Rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. Kríža v Haliči

Klasicistický kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Ide o jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom presbytéria, južnou sakristiou a dvoma nadstavanými vežami (pribl. z r. 1826). V kostole sa nachádza hlavný oltár Nájdenia sv. Kríža - klasicistický z prvej pol. 19. st., bočný oltár Panny Márie - klasicistický z I. polovice 19. st. a bočný oltár Jána Nepomuckého z r. 1835.