Evanjelický kostol v Lučenci

Základný kameň kostola bol položený v r. 1783. Na stavbu kostola bez veže a s vchodom z boku boli údajne použité kamene z bývalého cisterciánskeho kláštora a Jiskrovej pevnosti v Opatovej. V r. 1849 kostol vyhorel a na jeho starých základoch bol s použitím talianskych stavebných prvkov, podľa projektov Františka Miksu a Jozefa Alka, znovu vybudovaný v r. 1850 – 1859 aj s predstavanou vežou. Národná kultúrna pamiatka evanjelická fara bola prestavaná v secesnom slohu podľa projektu Pála Jakaba.