Reduta v Lučenci

Reduta bola v minulosti a ostáva i dnes symbolom kultúrneho a spoločenského života. Kedysi v nej fungovalo kasíno či mestský hotel. Klasicistická budova bola postavená v rokoch 1847 – 1848 podľa projektu architekta Ferencza Miksu, rodáka z Lučenca. Po vypálení mesta v revolučnom r. 1849 bola v rokoch 1856 až 1858 obnovená podľa plánov viedenského architekta Franza Wiesera, ktorý pri rekonštrukcii uplatnil vtedy módne formy novogotickej architektúry. Od roku 1994 plní funkciu kongresového centra a je centrom spoločenských a kultúrnych podujatí. Priečelie Reduty zdobí erb mesta a erby významných zemepánov Novohradu (rodina Szígyártóovcov, Szilassyovcov, Zichyovcov , Balassovcov, Forgáchovcov a Madáchovcov).