Tatárske pivnice v Ľuboreči

Miestna atrakcia, dve, pôvodne tri do pieskovca vytesané pivnice, slúžili ľuďom a ich dobytku ako úkryt pred drancujúcimi Turkami v 16.st. Je možné, že existovali už počas vpádov Tatárov do okolia Lučenca v r. 1241, čo by vysvetľovalo názov „Tatárske pivnice“. Jedna z troch pivníc bola v priebehu 2. sv. vojny po bombardovaní zasypaná. Objekt je voľne dostupný a nachádza sa približne kilometer za dedinou.