Tatárske pivnice v Ľuboreči

Vylúštite záhadný odkaz z čias Tatárskych vpádov?

Miestna atrakcia, dve, pôvodne tri do pieskovca vytesané pivnice, slúžili ľuďom a ich dobytku ako úkryt pred drancujúcimi Turkami v 16.st. Je možné, že existovali už počas vpádov Tatárov do okolia Lučenca v r. 1241, čo by vysvetľovalo názov „Tatárske pivnice“. Jedna z troch pivníc bola v priebehu 2. sv. vojny po bombardovaní zasypaná. Objekt jaskýň, z ktorých v jednej je na stenách vyryté záhadné písmo, je voľne dostupný a nachádza sa približne kilometer za dedinou na modrou značenom turistickom chodníku k vrcholu Lysca.