Evanjelický kostol v Ľuboreči

Gotický kostol v Ľuboreči je národnou kultúrnou pamiatkou z 1. pol. 14. st. V období reformácie prešiel do rúk protestantom. Zachovali sa v ňom vzácne fresky (okolo r. 1385 ) z dielne Jána Aquilu, patriace k najvýznamnejším pamiatkam juhovýchodnej časti Slovenska (reprezentujú štýl ovplyvnený nie Talianskom, ktorý sa objavuje na Gemeri a Spiši, ale školami v Česku a Rakúsku). Vzácnymi sú aj hlavný barokový oltár a kazateľnica z r. 1722. Na tunajšej evanjelickej fare, na ktorej pôsobil aj štúrovský vlastenec Daniel Maróthy, prežila svoje detstvo jeho dcéra, významná slovenská prozaička, redaktorka a publicistka Elena Maróthy Šoltésová.