Čakanovský profil

Poďte na pláž treťohorného mora

Čakanovský profil upravený ako náučný chodník, je významnou geologickou lokalitou, nachádzajúcou sa západne od obce Čakanovce. 1270 m dlhý geologický profil odkrýva vrstvový sled príbrežnomorských a kontinentálnych usadenín zo začiatku mladších treťohôr, kedy sa z územia dnešnej Cerovej vrchoviny stiahlo posledné more. Na začiatku profilu – prierezu, vystupujú žltohnedé morské pieskovce, ktoré sa uložili v prostredí plytkého mora. Vyššie odtiaľ vystupujú sivé prachovce s tenkostennými lastúrnikmi – čakanovské vrstvy. Po nich sa more úplne stiahlo z Cerovej vrchoviny a územie sa zmenilo na široké prímorské nížiny s riekami a potokmi, ktoré zo Slovenského rudohoria prinášali štrky a piesky, ktoré sa nájdu v opustenej štrkovni pod sedlom. V lokalite, na západnom svahu kopca Kóvagó vystupuje aj ryodacitový tuf so slojmi hnedého uhlia. V roku 1924 tu začali ťažiť 50 m dlhou štôlňou Iboľa. Baňa bola v prevádzke až do r. 1932. Bohatšie zásoby hnedého uhlia, ktoré sa nachádzali na svahu kóty Tri chotáre podliehali ťažbe od konca 19.st. až do roku 1948. Zavalené ústia štôlní a haldy sú ešte viditeľné. Lokalita Čakanovský profil bola za prírodnú pamiatku vyhlásená v r. 1990.