VODOPÁD BYSTRÉ

VODOPÁD BYSTRÉ

Národná prírodná pamiatka a chránený krajinný výtvor Vodopád Bystré sa nachádza na južných svahoch Poľany na hornom toku potoka Bystré, ktorý je pravostranným prítokom Slatiny, vo výške 983 m n.m.. Bol vytvorený tektonickou poruchou, kedy poklesla časť stuhnutého lávového prúdu a vytvorila tak prepadovú stenu vysokú 23 metrov. Svojou výškou sa zaraďuje medzi stredne vysoké vodopády a zároveň patrí k najväčším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát. Okolie vodopádu je upravené s ohradeným chodníkom a mostíkom. Popri vodopáde vedie rebrík, po ktorom sa dá vyliezť na vrchnú časť vodopádu, prípadne pokračovať v túre na Poľanu. K vodopádu vedie náučný turistický chodník dolinou Bystrého potoka od rázcestníka Bystré – Vrátka (zároveň autobusová zastávka). Je dlhý približne 3 km s náučnými tabuľami o turistických zvláštnosiach okolia. K vodopádu vedie aj pohodlný, zelenou farbou značený turistický chodník od hotela Poľana.