Hriňovské lazy

Nechajte sa očariť krajinárskym klenotom Podpoľania

Vzhľadom krásne a nevšedné lazy v okolí mesta Hriňová, ktoré je svojím územím piatym najväčším mestom Slovenska, sú slovenskou aj európskou raritou. Podpoľanie bolo v minulosti prevažne agrárnou krajinou a jej súčasťou na svahoch Poľany je práve laznícke osídlenie – roztrúsené usadlosti uprostred polí a lúk. Výnimočnosť týchto lazov spočíva v rozdelení ornej pôdy na úzke terasovité políčka často vymedzené kamennými valmi, kopami či remízkami. Vznikali postupným delením lánov medzi nových vlastníkov, ktorí si ich ohraničovali navŕšením kamenných medzí. Tie slúžili nielen na vytýčenie hraníc pozemkov a zúrodňovanie kamenistej pôdy, ale zamedzovali aj odplaveniu pôdy počas dažďov. Rovnako zaujímavý je aj unikátny systém zavlažovania pomocou tzv. odrážok, ktorými sa voda viedla na jednotlivé políčka z úzkych kanálov ťahajúcich sa po vrstevniciach naprieč lazmi. Podobné pozostatky takéhoto delenia a obhospodarovania pôdy sa na Slovensku nájdu len málokde a v Európe už celkom vymizli. Miestni ľudia mali odjakživa k pôde veľmi silný vzťah, čoho dôkazom je aj fakt, že v časoch komunistického zriadenia na hriňovských lazoch vôbec nedošlo ku kolektivizácii pôdy.

Hriňovské lazy dnes

Rovnako ako kedysi aj dnes ľudia gazdujú na svojich pozemkoch, obrábajú pôdu, chovajú dobytok a ošípané, či pokračujú v ovčiarskej tradícii. Na lazoch takto funguje takmer 350 rodinných fariem a väčšina hriňovských gazdov vstúpila do Svojpomocného družstva jednotlivo hospodáriacich roľníkov, ktoré sa stará o 1600 ha združenej poľnohospodárskej pôdy. Združeným roľníkom sa podarilo pomocou eurofondov postaviť kravín či nízkokapacitný bitúnok. Združenie predstavuje veľkú pomoc pre malých farmárov, ktorí sa takto môžu uchádzať o štátne dotácie. Aj hriňovskej samospráve záleží na tom, aby hriňovskí lazníci a súkromne hospodáriaci roľníci ostávali v prostredí pôvodných vidieckych obydlí a pokračovali v tradíciách hospodárenia svojich predkov. V rámci projektu Hriňovské lazy – krajina hodnôt, ktorý získal špeciálne uznanie Rady Európy, samospráva pomáha udržať systém agrárnych krajinných štruktúr ( už spomenuté terasovité líniové políčka, medze a háje) a organizuje kultúrne podujatia ako napr. Muzika pod Poľanou či Gazdovanie na Hriňovských lazoch, na ktorých je prezentovaný tradičný spôsob života lazníkov, rozvíja sa lokálny trh, turistický potenciál a zachováva sa tak významné kultúrne dedičstvo Podpoľania.