Rímskokatolícky kostol Sv. Františka z Assisi – Detva

Kultúrna pamiatka - klasicistický kostol je dominantou historického centra Detvy. Bol postavený v r. 1803 - 1805 na základoch renesančného chrámu z r. 1664. Na vonkajšej stene kostola je umiestnená pamätná tabuľa venovaná národnému dejateľovi, historikovi, etnografovi, katolíckemu kňazovi Karolovi Antonovi Medveckému, autorovi monografie Detva ( 1905 ). Ďalšia pamätná tabuľa na južnej strane kostola označuje miesto skonu Antona Prokopa (* 20.6.1894 - † 8.6.1919) odvážneho odporcu maďarizácie popraveného vojskom Maďarskej republiky rád v roku 1919. Drevené vyrezávané kríže v blízkosti kostola a farského úradu, podobne ako drevená vyrezávaná brána, sú dielami miestnych majstrov drevorezby. Prícestná socha Sv. Jána Nepomuckého na južnej strane kostola je ľudovou plastikou z obdobia neskorého baroka.